HomeSanitaceServisVýdejníkyObjednávkaKontakty


Sanitace

Sanitace výdejníku znamená vyčištění a dezinfekci míst, kudy voda protéká při stáčení. Je důležitá pro zachování mikrobiologické čistoty a stability stáčené vody. V každém výdejníku se začne při použití jakékoliv pitné vody po zhruba třech měsících provozu tvořit tzv. biofilm, který je vhodným prostředím pro množení baktérií. Proto je nutné zajistit naprostou čistotu a nezávadnost vnitřních vodních cest.


Vlastní sanitaci provádí technik na místě, kde je watercooler umístěn. Nejprve se voda z výdejníku vypustí a mechanicky se s detergentním přípravkem očistí plochy, které jsou ve styku s vodou. Poté se do výdejníku napustí voda s dezinfekčním přípravkem a pomocí sanitizéru (přístroj pracující na bázi ozonizace) se voda obohatí o ozón. Molekuly ozónu se navážou na molekuly vody a vzniklý roztok je jedním z nejsilněji působících desinfekčních činidel pro použití v potravinářském průmyslu (po zhruba dvou hodinách dochází k rozpadu ozónu na kyslík a nehrozí tedy jakákoliv újma na zdraví spotřebitelů).

Roztok se po několika minutách z výdejníku vypustí a následuje propláchnutí čistou pitnou vodou. Poté technik provede vnější očistu a označení výdejníku nálepkou s vyznačením data příští doporučené sanitace.

 

Home   I   Sanitace   I   Servis   I   Výdejníky   I   Objednávka   I   Kontakty   I